Posilování lýtkových svalů

Také naše nohy si při posilování zaslouží náležitou pozornost. Jedná se totiž o části těla, které jsou mnohdy velmi výrazně vidět. Říká se sice, že s nohama je to při posilování nejtěžší, že se u nich velmi špatně dosahuje například zvětšení svalové hmoty, alespoň částečně je však vytvarovat v každém případě jde. Mohutnost noh, konkrétně lýtek je však dána dědičně, je tedy třeba počítat s tím, že zázraků určitě nedosáhneme. Propracovanost a zpevnění je však při správně zvolených cvicích velmi pravděpodobné. Jaké jsou tedy nejvhodnější postupy pro posilování lýtkových svalů?

  1. Výpon vsedě

  • Při tomto cviku se posiluje především dvouhlavý sval lýtkový, částečně však i šikmý sval lýtkový. K výponu vsedě potřebujeme speciální zařízení, jedná se o posilovací stroj, na něhož si sedneme, chodidla nohou položíme na podložku a koleny se opřeme o zábranu, kterou budeme následně zvedat takovým způsobem, že špičky zůstávají pořád v kontaktu se zemí.
  1. Výpon ve stoje

  • Výpon ve stoje je velmi podobný výponu vsedě, alespoň co se týče procvičování konkrétních svalových partií. Ani princip se nikterak výrazně neliší. Opět využijeme posilovací stroj, rovně se postavíme a tentokrát na ramena si dáme zábranu, kterou budeme zvedat. Děje se tak i nyní takovým způsobem, že špičky zůstávají v neustálém kontaktu se zemí. Protože se do cviku zapojuje v podstatě celé tělo, posilují se, i když nevýrazně, i jiné svaly na těle.
  1. Výpon s oporou

  • Tento cvik můžete bez problémů realizovat i doma. Vystačíte si při něm s běžným domácím vybavením, je však zapotřebí mít po ruce pomocníka, nabízí se například vaše partnerka. Správný postup je následující: Nejprve si musíte zajistit něco, o co se v předklonu opřete, třeba nižší stůl. Nohy musí být na podložce a to takové, aby umožňovala chodidlům, respektive patám pohyb jak nahoru, tak i o něco hlouběji, než je povrch podložky. Zaujměte polohu v předklonu takovou, že vaše paty směřují mírně pod podložku. Nyní vyzvěte společníka, aby si vám sedl na záda (vhodná hmotnost). Za opření o stůl dělejte výpony a opět se vracejte do původní polohy, přičemž se však nikdy nesmíte patou dotknout země!

 

Přidat komentář